Głównej zawartości

642 uczniów klas szóstych szkół podstawowych, 929 uczniów klas trzecich gimnazjalnych oraz 73 nauczycieli i opiekunów, wzięło udział w VIII Spotkaniach z Edukacją, zorganizowanych 8 kwietnia przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z pracownikami Gimnazjum nr 4 i Zespołu Szkół nr 2 w Stargardzie.

Młodzi ludzie stojący przed wyborem przyszłej szkoły, mieli okazję zapoznać się z najnowszą ofertą edukacyjną szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2016/2017. Uczniowie gromadzili informacje o interesujących ich szkołach, podziwiali osiągnięcia, oglądali filmy reklamujące dokonania, degustowali przygotowane smakołyki, prowadzili rozmowy ze starszymi kolegami.

Organizatorzy tegorocznych Spotkań z Edukacją dołożyli starań, aby wszyscy zainteresowani skorzystali z okazji i mieli możliwość zapoznania  się z działalnością szkół. Swoje stanowiska barwnie przygotowały placówki: Gimnazjum nr 1, 2, 3 i 4 ze Stargardu, Gimnazjum Gminy Stargard, Gimnazjum Reptowo, Gimnazjum Integracyjne w ZSO, Gimnazjum Katolickie, Gimnazjum Zespołu Szkół Specjalnych oraz I LO, II LO, ZS nr 1, ZS nr 2, ZS nr 5, ZSB-T, CKP, a także Bursa Szkolna, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i Młodzieżowe Centrum Kariery. Każda szkoła chciała zachęcić i przyciągnąć do siebie jak najwięcej potencjalnych uczniów.

W trakcie Spotkań z Edukacją odbyły się również warsztaty pt.  „Aukcja wartości” skierowane do uczniów, przedstawicieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Patronat nad przedsięwzięciem objęli: Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Starosta Stargardzki i Prezydent Miasta Stargard. Gośćmi tegorocznej imprezy byli przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych.

Fot. Tadeusz Surma