Głównej zawartości

W I i II Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie, w ubiegłym tygodniu odbyły się kolejne akcje poboru krwi. W „starym” do akcji zgłosiło się 47, a w „nowym”  33 uczniów. Poboru dokonała Terenowa Stacja WCKiK, a organizatorem była Rejonowa Rada HDK PCK, przy współpracy z Dyrekcją Szkół.

W  dniu 5 kwietnia br. akcja – z przeznaczeniem dla chorego na białaczkę BARTOSZA Chmielewskiego - odbyła się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza. Do akcji zgłosiło się 47 uczniów, a po badaniach lekarskich  zakwalifikowało się 27 osób. Uczniowie oddali 12 150 l pełnej krwi.
Młodzież odwiedził patron akcji: Starosta Stargardzki - Ireneusz Rogowski z Członkiem Zarządu Powiatu – Adamem Chrałowiczem oraz Pani Małgorzata Złotek – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia stargardzkiego Starostwa. Młodzież odwiedził również Pan Marek Stankiewicz - Prezes Oddziału Rejonowego PCK. Terenowa Stacja WCKiK przeprowadziła pobór, pod kierownictwem doktora Piotra Sobolewskiego.

W dniu 7 kwietnia br., akcja pod hasłem: „Młoda Krew Ratuje Życie” odbyła się w II Liceum Ogólnokształcącym im. C.K Norwida w Stargardzie. W tym W tym dniu zgłosiło się 33 uczniów, a po badaniach lekarskich zakwalifikowano: 16  osób. Uczniowie oddali 7.200 l pełnej krwi.
W imieniu Starosty Stargardzkiego młodzież odwiedziła Pani Małgorzata Złotek – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia stargardzkiego Starostwa.

Poboru dokonała Terenowa Stacja WCKiK ze Szczecina, pod kierownictwem doktora Piotra Sobolewskiego. Akcję zorganizowała Rejonowa Rada HDK PCK w osobach: Jerzy Bochenek, Renata i Marian Wojtakajtis.

Organizatorzy akcji dziękują nauczycielom z I i II LO: Pani Iwonie Nebretenko i Panu Jarosławowi Bieńkowskiemu, dzięki którym pobór krwi przeprowadzony został sprawnie i bez zastrzeżeń.

Tekst:  RRHDK PCK w Stargardzie
Foto: Tadeusz Surma