Głównej zawartości

Backer OBR, Hotel Grodzki, Hydroline, Kuca Sp. z o.o., Mercedes-Benz Mojsiuk oraz Radiometer – to sześć firm, w których praktyki będzie odbywała stargardzka młodzież. Dziś umowy o współpracy z przedsiębiorstwami podpisali dyrektorzy Zespołu Szkół nr 1 i Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie.

Na spotkaniu zorganizowanym w ZS nr 1 byli obecni przedstawiciele wszystkich sześciu firm, a także władz powiatu i miasta: Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski wraz z Wicestarostą Iwoną Wiśniewską oraz Prezydent Miasta Sławomir Pajor.

Dyrektorzy ZS nr 1 – Tomasz Korytkowski oraz CKP – Henryk Szymczak, zgodnie przyznali, że podpisanie porozumień to kolejny krok w celu rozwoju kształcenia zawodowego w powiecie stargardzkim. Do najważniejszych celów współpracy zaliczyć można organizację praktyk dla uczniów, możliwość dostosowania programu nauczania do potrzeb pracodawców, a także realizację projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Przedstawiciele firm przygotowali krótkie prezentacje na temat swojej działalności. Po ich wystąpieniach podpisano trójstronne porozumienia o współpracy. Do każdej z firm zostały przydzielone konkretnie kierunki zawodowe.

- Ideą kształcenia zawodowego jest wyposażenie młodego człowieka w wiedzę i umiejętności praktyczne. Nie bez powodu mówi się, że praktyka czyni mistrza. Dzięki Państwa firmom młodzi ludzie mają szansę zdobyć przeszkolenie, które uczyni ich atrakcyjnymi na rynku pracy – powiedział Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski.


Fot. Tadeusz Surma