Głównej zawartości

Patriotyczne wychowanie młodzieży, kształtowanie pozytywnego wizerunku i promocja służby wojskowej, wspólna organizacja uroczystości – to tylko kilka z wielu zobowiązań zawartych w porozumieniu o współpracy między Powiatem Stargardzkim a Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko. Dokument podpisano 12 kwietnia w starostwie.

- Dzisiejsze wydarzenie jest przypieczętowaniem dotychczasowej współpracy. Razem z pułkownikiem Gmurskim doszliśmy do wniosku, że realizujemy wiele działań, którym przyświecają te same cele – mówił Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski. Starosta dodał również, że porozumienie zostało zawarte z myślą o kształceniu uczniów klas o profilu bezpieczeństwo publiczne w II Liceum Ogólnokształcącym. Wyraził nadzieję, że współpraca z poligonem drawskim stworzy nowe możliwości w kształceniu młodych ludzi, którzy wiążą swoją przyszłość ze służbami mundurowymi.

Również pułkownik Marek Gmurski – Komendant CSWL Drawsko w swoim wystąpieniu zaznaczył, jak ważne jest kształtowanie patriotycznych, odpowiedzialnych za swój kraj, postaw młodych ludzi.

W uroczystości udział wzięła silna reprezentacja mundurowa – nie tylko z Polski, ale również z Ameryki oraz Kanady. Żołnierze, którzy obecnie stacjonują w naszym kraju, chętnie odpowiadali na pytania młodzieży, którą interesowały m.in. różnice między wyposażeniem i sprzętem polskim a zagranicznym, udział w misjach, a także wrażenia z pobytu w Polsce. 

Porozumienie o współpracy podpisali: płk Marek Gmurski, Starosta Ireneusz Rogowski oraz Wicestarosta Iwona Wiśniewska.


Fot. Tadeusz Surma