Głównej zawartości

13 kwietnia w Zespole Szkół nr 2 odbyła się konferencja pn. „NIE dla narkotyków” pod patronatem Starosty Stargardzkiego. Jej uczestnicy rozmawiali o szkodliwości narkotyków i problemie uzależnień, szczególnie wśród młodych ludzi.

Głos w dyskusji zabrali: Piotr Trybuła – psychiatra, Anna Wierzchoń – kierownik Poradni Profilaktyczno-Konsultacyjnej MONAR w Szczecinie, Elżbieta Dokudowicz, Maciej Socha – kuratorzy, Powiatowy Inspektor Sanitarny Jacek Paczewski oraz przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej. Gościem specjalnym była Dominika, która wygrała walkę z narkotykami.

Ponadto, w konferencji wzięli udział – z ramienia Powiatu Stargardzkiego: Wicestarosta Iwona Wiśniewska oraz Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Małgorzata Złotek.

Organizatorem konferencji byli: KPP, Zespół Szkół nr 2 oraz radna Rady Miejskiej w Stargardzie Mariola Łada-Siwiec.