Głównej zawartości

19 kwietnia br. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Stargardzie wraz z zaproszonymi gośćmi uczcił Światowy Dzień Inwalidy. Od lat spotkanie to jest doskonałą okazja do wymiany doświadczeń i rozmów spędzonych w miłej atmosferze.

Licznie przybyłych seniorów i gości przywitała Wanda Wysocka – przewodnicząca stargardzkiego oddziału. Przewodnicząca w imieniu całego Związku przyjęła tego dnia wiele gratulacji i podziękowań za prężną działalność na rzecz aktywizowania i poprawy sytuacji osób starszych w powiecie stargardzkim. Wicestarosta Stargardzki - Iwona Wiśniewska wręczyła Pani Wandzie list gratulacyjny oraz kwiaty.

Uroczystość z okazji Światowego Dnia Inwalidy uświetnił występ zespołów wokalnych. Seniorzy podczas uroczystości mogli dokonać pomiaru poziomu cukru we krwi oraz ciśnienia krwi.

FOTO: T.Surma