Głównej zawartości

Dnia 19 kwietnia 2016 r. odbyło się w Starostwie Powiatowym spotkanie edukacyjne dla personelu medycznego pn. „Stopa cukrzycowa”. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się jakie są przyczyny pojawienia się stopy cukrzycowej, jak ją rozpoznać oraz jak przebiega leczenie stopy cukrzycowej.

Stopa cukrzycowa jest poważnym powikłaniem cukrzycy. Występuje u kilku do kilkunastu procent pacjentów z cukrzycą. Nieleczona, prowadzi do nieodwracalnych deformacji i martwic stopy, co często kończy się amputacją.

Edukację przeprowadziła lekarz Agnieszka Łukomska-Kłosok – internista-endokrynolog.