Głównej zawartości

Jakub Malinowski z Zespołu Szkół nr 2 w Stargardzie został dwunastym najlepszym, młodym logistykiem w Polsce pokonując 7 115 konkurentów ze szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju. 15 kwietnia 2016 r. w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu odbyła się uroczysta gala Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. Podczas tej gali dwudziestu najlepszych finalistów dowiedziało się, które miejsce ostatecznie zajęli w tej trudnej rywalizacji.

Znalezienie się Jakuba w prestiżowej grupie 20 najlepszych finalistów to cenna nagroda za wspólny wysiłek dla nauczycielki ucznia -  Jolanty Stępczyńskiej.  To również cenne wyróżnienie dla Zespołu Szkół nr 2 – szkoły, w której dostrzega się talenty uczniów i ukierunkowuje działania młodzieży w taki sposób, aby odnosiła sukcesy i stawała się bardziej konkurencyjna na rynku pracy. Szkoła zapewnia również najnowszą literaturę logistyczną, niezbędną do rzetelnego przygotowania uczniów do olimpiad logistycznych.

Młodzi logistycy potrafią już przenikliwie, analitycznie myśleć, rozwiązywać złożone problemowe zadania i podejmować ważne ekonomiczne decyzje – przynajmniej w teorii.
O ich praktyczne wykształcenie z pewnością zadbają obecni na gali przedstawiciele przedsiębiorstw logistycznych, którzy wśród tegorocznych finalistów szukają kandydatów na praktykantów, stażystów i pracowników. Jakub Malinowski otrzymał już pierwsze propozycje współpracy. W uroczystej gali VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej uczestniczyło ponad czterdziestu przedstawicieli świata biznesu.

Każdy z uczestników finału jest zwolniony z części pisemnej egzaminu zawodowego. Finaliści otrzymali także atrakcyjne nagrody rzeczowe od sponsorów i fundatorów.

Honorowym Patronem olimpiady jest Minister Edukacji Narodowej. Patronami Merytorycznymi są: Instytut Logistyki i Magazynowania oraz Polskie Towarzystwo Logistyczne.

Tekst i foto: ZS NR 2