Głównej zawartości

W Zespole Szkół nr 5 w Stargardzie w dniu 20 kwietnia br. odbył się wojewódzki finał Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Do Olimpiady przystąpiło osiem trzyosobowych drużyn reprezentujących szkoły z naszego województwa, min. z: Szczecina, Koszalina, Wałcza, Świnoujścia oraz Stargardu. Celem olimpiady było propagowanie wiedzy z zakresu prawa patentowego, wynalazczości i historii wynalazków.

Organizatorami olimpiady przy współudziale dyrekcji ZS nr 5 byli przedstawiciele Wojewódzkiego Klubu Techniki i Racjonalizacji w Szczecinie: Renata Zawadzka, Ireneusz Taterka, Tadeusz Kachnic. Zaproszonych gości w osobach: Wicestarosty Stargardzkiego Iwony Wiśniewskiej i Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Jerzego Herneta przywitał wicedyrektor szkoły Ryszard Klimczewski, który jednocześnie nadzorował przebieg olimpiady.

Finał odbywał się w dwóch etapach pisemnym oraz ustnym. Po etapie pisemnym wyłonione zostały trzy najlepsze drużyny: II LO z Koszalina, Zespół Szkół Łączności ze Szczecina i Zespół Szkół nr 9 z Koszalina. W etapie ustnym 10 najlepszych uczestników konkurowało o udział w etapie ogólnopolskim. Wszyscy uczestnicy wykazali się znakomitą wiedzą, a o zwycięstwie zadecydowały niewielkie różnice punktowe.

Jedynym reprezentantem szkół Powiatu Stargardzkiego była drużyna z Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie, w składzie: Piotr Wiechciński, Grzegorz Pabich i Łukasz Ciupa pod opieką nauczyciela Krzysztofa Szylińskiego.

Nad oprawą audio- wizualną czuwał Arkadiusz Popiołek, informatyk ZS nr 5.

Tekst i foto: ZS nr 5