Głównej zawartości

Starosta Stargardzki Ireneusz Rodowski uczestniczył w dniu 27 kwietnia br., w otwarciu Środowiskowego Domu Samopomocy Typu AC w Stargardzie, przy ul. Limanowskiego 24. Jest to pierwsza tego typy placówka w Stargardzie.

Organem prowadzącym Dom jest Polski Czerwony Krzyż Zachodniopomorski Oddział Okręgowy w Szczecinie. 
Placówka przeznaczona jest dla osób przewlekle i psychicznie chorych oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Uruchomienie i funkcjonowanie Domu przeciwdziała wykluczeniu społecznemu osób cierpiących na zaburzenia psychiczne, przyczyniając się do przełamywania stereotypów poprzez kształtowanie właściwych postaw społecznych.

Fot. T.Surma