Głównej zawartości

W piątek, 29 kwietnia br. uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z powiatu stargardzkiego uczestniczyli w powiatowych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stargardzie 44 uczniów z 11 szkół podstawowych i 33 uczniów z 11 gimnazjów pisało 45 minutowy test wiedzy z zakresu przepisów

ruchu drogowego, a po krótkiej przerwie odbywały się konkurencje sprawnościowe, tj. tor przeszkód i zadania praktyczne na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego. Uczestnicy turnieju zmierzyli się również z praktycznym wykorzystaniem wiedzy i umiejętności z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.

Po podliczeniu punków zwycięzcami okazali się:

SZKOŁY PODSTAWOWE - DRUŻYNOWO
-) 1 miejsce: Szkoły Podstawowej w Sownie
-) 2 miejsce: Szkołą Podstawowa Nr 5 ze Stargardu
-) 3 miejsce: Szkole Podstawowej z Rzeplina.
GIMNAZJA – DRUŻYNOWO
-) 1 miejsce: Gimnazjum nr 3 w Stargardzie
-) 2 miejsce: Gimnazjum z Dobrzan
-) 3 miejsce: Gimnazjum Nr 1 ze Stargardu.

Drużyny, które zajęły I miejsce przeszły do następnego etapu, czyli do eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Eliminacje odbędą się: 8 i 15 maja br. w Szczecinie. Natomiast główny turniej przeprowadzony będzie w czerwcu 2016 roku w Warszawie.

SZKOŁY PODSTAWOWE - INDYWIDUALNIE
-) 1 miejsce: Piotr Czurak
-) 2 miejsce: Przemysław But
-) 3 miejsce: Dawid Pasikowski.
GIMNAZJA – INDYWIDUALNIE
-) 1 miejsce: Karol Panek
-) 2 miejsce: Igor Mediuch
-) 3 miejsce: Wojciech Loduchowski.

Organizatorami Turnieju byli: Powiatowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wraz z Fundacją „Z NAMI BEZPIECZNIEJ”.

Zwycięzcy otrzymali rowery, pozostali wyróżnieni: nagrody rzeczowe. Natomiast wszyscy uczestniczy Turnieju – oprócz Dyplomów Uczestnictwa - otrzymali praktyczny upominek w postaci plecaka odblaskowego, opaski odblaskowej, kamizelki odblaskowej oraz bidonu rowerowego. Każdy pakiet wyposażony był dodatkowo w „Przejrzysty Kodeks Rowerzysty”. Kodeks taki zawiera nie tylko przepisy ruchu drogowego, porady, dotyczące konserwacji i naprawy roweru, lecz również informacje dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Dyrekcji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Stargardzie - już po raz kolejny - dziękujemy za pomocy w organizacji, jak i samą możliwość przeprowadzenia Turnieju w Szkole i na jej terenie. Wielu  sponsorom za ufundowanie nagród. A zwycięskim drużynom życzymy powodzenia podczas eliminacji wojewódzkich.


Fot. Tadeusz Surma