Głównej zawartości

„Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu stargardzkiego w aspekcie wchodzącej 1 stycznia 2017 r. nowelizacji Ustawy o transporcie zbiorowym” to temat przewodni Konferencji, która 11 maja br. odbyła się w Starostwie.

Nowelizacja Ustawy o transporcie zbiorowym wprowadza od 1 stycznia 2017 roku nowy system organizacji publicznej komunikacji zbiorowej, gdzie odpowiedzialność za organizację, na swoim terenie, zbiorowej komunikacji publicznej ponosi tzw. Organizator, czyli samorząd (gminy, powiaty, województwa) lub związek (gmin, powiatów). Organizator wyznacza tzw. linie użyteczności publicznej, do obsługi których wyłania w drodze PZP, koncesji lub umowy bezpośredniej przewoźnika tzw. Operatora. Wybrany przez Organizatora Operator ma prawo do uzyskania tzw. rekompensaty (dopłaty od samorządu na obsługę linii, które nie są rentowne) oraz prawo do dopłaty, ze środków skarbu państwa, w związku z honorowaniem ulg ustawowych.
 
Podczas Konferencji przedstawione zostały nowe obowiązki powiatów i gmin oraz firm transportowych – obowiązki, dotyczące transportu zbiorowego, obowiązujące od 01.01.2017 roku (Andrzej Szamborski - przedstawiciel TRAKO sp.j. Wrocław). Zaprezentowano plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Stargardzkiego (Agnieszka Jankowska – Dyrektor Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Stargardzie).  Daniel Paszun – Kierownik Biuro Regionalnego Transportu Pasażerskiego Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego omówił Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Zachodniopomorskiego. Barbara Wójcik – Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przedstawiła zasady rozliczeń i rekompensat z operatorami z tytułu biletów ulgowych (środki z budżetu Państwa). Jan Gumuła – Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie opowiedział o przykładach dobrych praktyk w porozumieniach międzygminnych na wykonywanie transportu zbiorowego. Roman Walaszkowski – Dyrektor Biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego przedstawił założenia, wynikające z Integrowanej Strategii Transportu Publicznego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w aspekcie rozwiązań transportowych dla gmin powiatu stargardzkiego, a Sylwia Kalmus-Samsel - Dyrektor Biura Strategii Miasta Stargard zaprezentowała założeń oraz aktualne prace nad Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym w Stargardzie.

Organizatorzy Konferencji: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Szczecinie i Powiat Stargardzki.