Głównej zawartości

Dzieli je wiek i staż pracy. Łączy zawód, wszystkie są pielęgniarkami/położnymi na różnych oddziałach szpitala, w poradniach, przychodniach, ośrodkach. I wszystkie swoją pracę traktują, jak misję. Teraz obchodzą swoje święto i z tej okazji, z przedstawicielkami tego zawodu spotkał się w dniu 12 maja br. Starosta Stargardzki – Ireneusz Rogowski i Członek Zarządu Powiatu – Adam Chrałowicz.

W obchodach z okazji Dnia Położnej i Pielęgniarki, zorganizowanych w Starostwie Powiatowym w Stargardzie, wzięły udział pielęgniarki i położne z SP WZOZ w Stargardzie, a także pielęgniarki pracujące w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stargardzie.

Starosta złożył podziękowania za zaangażowanie w pracę na rzecz chorych i nowonarodzonych oraz życzył, aby każdy dzień dawał Paniom Pielęgniarkom i Położnym radość i satysfakcję z wykonywanej pracy.

Uroczystość umilił występ młodych artystów z Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Stargardzie.

Fot. Tadeusz Surma