Głównej zawartości

W sobotę, Powiat Stargardzki zorganizował wycieczkę szlakiem grobowców megalitycznych. Najciekawszym miejscem występowania  megalitów jest rejon Gminy Dolice, gdzie zostało wytypowanych co najmniej kilkanaście potencjalnych grobowców megalitycznych.

Odkrycia dokonano w ramach programu badawczo  - konserwatorskiego, dotyczącego grobowców megalitycznych na terenie Pomorza Zachodniego, zrealizowanego w Katedrze Archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego przez dr Agnieszkę Matuszewską (przewodnika wycieczki) - przy współpracy z Markiem Schillerem z Dębna.Nam udało się zobaczyć "polskie piramidy", czyli specyficzne formy grobowców („megalitos” z języka greckiego - wielki kamień),  które budowane były z wykorzystaniem wielkich kamieni w  Krępcewie, Dolicach, Pomietowie oraz Ziemomyślu.