Głównej zawartości

Szukasz pracy? Masz otwarte serce dla dzieci? Zostań rodzicem zastępczym! Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie, mieszkańcom powiatu stargardzkiego zdolnym zaopiekować się dziećmi, proponuje zostanie rodzicem zastępczym.

Oferta zakłada różne możliwości:

1)niezawodowa opieka nad dziećmi, gdy rodzic zastępczy nie rezygnuje z dotychczas wykonywanej pracy;
2)zawodowa opieka nad dziećmi, gdy rodzic zastępczy wykonuje swoje obowiązki względem umieszczonych dzieci na podstawie zawartej umowy, otrzymując za pracę wynagrodzenie;
3)prowadzenie rodzinnego domu dziecka – na podstawie umowy zlecenia, z wynagrodzeniem za pracę, z możliwością otrzymania od Powiatu Stargardzkiego lokalu na prowadzenie rodzinnego domu dziecka.

Wszystkie rodziny zastępcze funkcjonujące w wyżej wymienionych formach, otrzymują świadczenia w wysokości 1 000 zł miesięcznie na utrzymanie każdego dziecka. W przypadku dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością, rodzinie zastępczej przysługuje dodatek w wysokości 200 zł. Ponadto w związku z Programem 500+, na każde umieszczone w rodzinie zastępczej dziecko do 18 r. ż. przysługuje dodatek w wysokości 500 zł miesięcznie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie zaprasza chętne do współpracy małżeństwa  i osoby niepozostające w związku małżeńskim, posiadające umiejętności i predyspozycje wychowawcze, odważne i gotowe do podjęcia nowych wyzwań i oczywiście - czułe na potrzeby dzieci.

Informacji udziela organizator rodzinnej pieczy zastępczej - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą przy ul. Skarbowej 1 w Stargardzie, tel. (91) 48 04 910
lub (91) 48 04 946. Ogólne informacje dostępne są również na stronie www.pcpr.stargard.pl w zakładce Rodzicielstwo Zastępcze.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH KANDYDATÓW, KTÓRZY CHCIELIBY PODJĄĆ SIĘ PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ !!!