Głównej zawartości

Małżeństwa i osoby niepozostające w związku małżeńskim, posiadające umiejętności i predyspozycje wychowawcze, czułe na potrzeby dzieci, zapraszamy do podjęcia nowego wyzwania – prowadzenia placówki opiekuńczo–wychowawczej typu rodzinnego. Prowadzenie placówki odbywa się na zasadzie pracy zawodowej.

Powiat Stargardzki na czas prowadzenia placówki oferuje przekazanie lokalu będącego jego własnością. Powiat partycypuje w kosztach utrzymania lokalu, bieżących naprawach i remontach, usługach telekomunikacyjnych oraz wyposażeniu lokalu w sprzęt dla dzieci.

Ponadto, prowadzący placówkę opiekuńczo–wychowawczą typu rodzinnego otrzymują środki finansowe w zryczałtowanej kwocie w wysokości 660 zł miesięcznie na utrzymanie każdego dziecka, w przypadku dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością – 860 zł miesięcznie na dziecko.

Jednocześnie istnieje możliwość uzyskania od Starosty Stargardzkiego fakultatywnych świadczeń związanych z przyjęciem nowego dziecka, na dofinansowanie do wypoczynku dziecka lub zdarzenia losowego. W związku z programem 500+, na każde umieszczone w placówce dziecko do 18 r. ż. przysługuje dodatek w wysokości 500 zł miesięcznie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Skarbowej 1 w Stargardzie, tel. (91) 48 04 910 lub (91) 48 04 946.

Zachęcamy mieszkańców powiatu stargardzkiego do rozważenia możliwości zmiany swojego życia.
Powiat Stargardzki oferuje państwu zaplecze socjalne i czeka na osoby zainteresowane niesieniem pomocy potrzebującym dzieciom.
Serdecznie zapraszamy!