Głównej zawartości

Trwa nabór kandydatów na członków Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2016-2019. Kandydatów będących przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239) można zgłaszać do 13 czerwca 2016 roku.

Szczegóły na stronie Urzędu Marszałkowskiego.