Głównej zawartości

Dziś w Starostwie Powiatowym w Stargardzie odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursów: plastycznego „Bezpieczne wakacje 2016” oraz fotograficznego „Młodość bez uzależnień”, zorganizowanych w ramach akcji Ogólnopolski Głos Profilaktyki. Wszyscy uczestnicy wysłuchali odezwy i wspólnie przez 60 sekund wybijali rytm serc wolnych od uzależnień.

Pierwszy z konkursów – „Bezpieczne wakacje 2016” skierowany był do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z powiatu stargardzkiego. Miał on na celu uwrażliwienie dzieci na niebezpieczeństwa, jakie czyhają w ruchu drogowym w okresie letnich wakacji. Organizatorem konkursu był Powiat Stargardzki oraz Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie.

Natomiast konkurs „Młodość bez uzależnień” w swoim założeniu miał kreowanie wizerunku młodego człowieka wolnego od nałogów, kształtowanie asertywnych zachowań wobec używania nikotyny, alkoholu, środków psychoaktywnych, itp. Do uczestnictwa zaproszono uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu. Konkurs zorganizowali: Powiat Stargardzki, Komenda Powiatowa Policji i Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Stargardzie.

Wyróżnieni w konkursie oraz zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymali dyplomy oraz nagrody. A wręczali je: Wicestarosta Iwona Wiśniewska, Członek Zarządu Powiatu Adam Chrałowicz, Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Elżbieta Urbanek, komisarz Michał Jaskulski oraz przedstawiciel NSZZ Policjantów KPP w Stargardzie Jan Podolak.

A oto zwycięzcy konkursów:
„Bezpieczne wakacje”

I miejsce - Kinga Garnowska z SP nr 4 w Stargardzie
II miejsce - Anna Mączka z SP nr 1 w Stargardzie
III miejsce - Amelia Wojdak SP w Rzeplinie

Wyróżnienia: Jakub Monczak z SP w Rzeplinie, Oliwier Jabłoński z SP nr 5 w Stargardzie, Aleksandra Bańkowska z SP nr 1 w Stargardzie, Weronika Orzechowska z SP nr 5 w Stargardzie, Aurelia Pędzik z SP nr 3 w Stargardzie, Oskar Druszcz z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Stargardzie, Julia Dziakowicz z Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu.

„Młodość bez uzależnień”
Kategoria szkół gimnazjalnych:

I miejsce – Natalia Wenerska z Gimnazjum nr 2
II Miejsce – Emilia Sowa z Gimnazjum nr 2 w Stargardzie,
III Miejsce – Natalia Januszewska z Gimnazjum Publiczne w Dolicach

Wyróżnienia: Natalia Stefańska z Gimnazjum Publicznego w Dolicach, Lidia Kasicka z Gim. nr 2 w Stargardzie, Weronika Rucińska z Gimnazjum w Suchaniu, Milena Subocz z Gimn. Nr 1 w Stargardzie, Agnieszka Kula z ZSS w Stargardzie, Karolina Tryba z ZSS w Stargardzie, Emil Majos z ZSS w Stargardzie.

Kategoria szkół ponadgimnazjalnych:

I Miejsce – Kamila Mościcka- ZS Nr 1 w Stargardzie
II Miejsce – Monika Kondratowicz- ZS Bud.-Tech.
III Miejsce – Arkadiusz Butkiewicz- ZS Bud.-Tech. W Stargardzie

Wyróżnienia: Daria Rogucka z ZS Nr 1 w Stargardzie, Szymon Stęplowski z ZS Bud.-Tech. w Stargardzie