Głównej zawartości

Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski wziął udział w XX  Zgromadzeniu Ogólnym Związków Powiatów Polskich, który odbył się w dniach 31 maja – 1 czerwca w Ossie. Podczas obrad plenarnych delegaci oraz goście dyskutowali o bieżących sprawach i problemach samorządów, aby ostatecznie wypracować oficjalne stanowiska w najistotniejszych kwestiach.

Pierwszego dnia obrad Prezes Zarządu ZPP Ludwik Węgrzyn przedstawił sprawozdanie z działalności Związku oraz z wykonania budżetu za 2015 rok. Ponadto, przyjęto nowy budżet i omówiono założenia na bieżący rok. Wręczono także puchary oraz dyplomy laureatom rankingów za ubiegłoroczną działalność, w tym Rankingu Gmin i Powiatów. 1 czerwca podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Adam Hamryszczak omówił  plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, po czym odbyła się dyskusja delegatów. Podjęto uchwałę w sprawie założeń do programu działania ZPP na 2016 rok i przyjęto wspólne stanowiska w dziesięciu najważniejszych kwestiach:


Fot. ZPP