Głównej zawartości

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie uzyskał akredytację Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. To potwierdzenie wysokiej jakości pracy placówki, które poprzedziła kontrola przeprowadzona przez komisję akredytacyjną i pogłębiona analiza działalności ośrodka.

2 czerwca podczas comiesięcznego spotkania kierowników jednostek, służb i straży, Dyrektor PODN Jadwiga Roszak przekazała Staroście Ireneuszowi Rogowskiemu dokument, zaświadczający przyznanie akredytacji.

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli istnieje od 1 września 1999 r., wspomagając systematycznie w zakresie doradztwa i doskonalenia kadrę pedagogiczną szkół i placówek oświatowych powiatu stargardzkiego poprzez prowadzenie licznych i różnorodnych form kształcenia i doskonalenia nauczycieli takich jak: kursy kwalifikacyjne, warsztaty, szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych, konferencje oraz konkursy przedmiotowe dla uczniów.  Jest również inicjatorem i organizatorem przedsięwzięć cyklicznych o ugruntowanej pozycji i tradycji w powiecie stargardzkim jak np. „Spotkania z Edukacją” czy konkurs na komiks „Mój ulubiony bohater literacki epoki…”, poprzedzony warsztatami dla uczniów i nauczycieli.