Głównej zawartości

3 czerwca 2016 r. to szczególna data w historii Zespołu Szkół nr 1. Tego dnia obchodzono jubileusz 70-lecia. Uczniowie, absolwenci, dyrekcja, nauczyciele i pracownicy, a także zaproszeni goście, uczestniczyli w Mszy Świętej, uroczystej gali i zwiedzaniu szkoły.

Ten wyjątkowy dzień razem z uczniami i kadrą pedagogiczną świętowali przedstawiciele władz samorządowych, Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty, służb, straży i jednostek, duchowieństwa, a także dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z powiatu stargardzkiego.

Galę uświetniły występy artystyczne obecnych uczniów oraz absolwentów. Na scenie wystąpiła m.in. Iwona Rybak – dawna uczennica ZS nr 1, laureatka Opolskich Debitów wraz z zespołem Nana w 2005 r., obecnie w składzie zespołu Bajm.

Zgromadzonych gości powitał dyrektor Tomasz Korytkowski, który przedstawił historię szkoły z perspektywy własnych doświadczeń – jako jej absolwent. Nie zabrakło również przemówień zaproszonych gości. Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski, również absolwent ZS nr 1, pogratulował szkole sukcesów, doceniając wkład w rozwój kształcenia zawodowego i współpracę z lokalnymi zakładami pracy. Wszyscy przemawiający zwrócili uwagę na fakt, że Zespół Szkół nr 1 kształci doskonale przygotowanych specjalistów, atrakcyjnych na rynku pracy. Podkreślano również, że osiągnięcia uczniów to w dużej mierze efekt ciężkiej pracy wielu pokoleń kadry pedagogicznej.

Po części oficjalnej zaproszeni goście mogli zwiedzić budynek szkoły, odnaleźć siebie na zdjęciach z dawnych lat, zajrzeć do kronik szkolnych, zapoznać się z osiągnięciami naukowymi i sportowymi uczniów. Można było także dokonać wpisu do księgi gości, a także na pamiątkowej tablicy.


Fot. Tadeusz Surma