Głównej zawartości

Powiat Stargardzki otrzyma kolejne wsparcie finansowe na inwestycje drogowe. We wtorek 7 czerwca w sali sesyjnej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Starosta Ireneusz Rogowski wraz z Członkiem Zarządu Ireną Agatą Łucką podpisali umowy na przebudowę drogi Marianowo-Barzkowice-Brudzewice do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 oraz drogi w Suchanówku.

Inwestycje będą możliwe dzięki pozyskaniu pieniędzy z puli przeznaczonej na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Takich dotacji Województwo Zachodniopomorskie udziela od 1999 roku. Teraz na ten cel została przeznaczona kwota 6,7 mln zł. W planach jest modernizacja dróg o długości ponad 47 km na Pomorzu Zachodnim.

- Rok 2016 zapisze się jako dobry rok dla dróg lokalnych w województwie zachodniopomorskim. Przekazujemy włodarzom JST jedną z najwyższych kwot na budowę lub przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych – mówił Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa.

Jak informuje Urząd Marszałkowski, środki na budowę lub przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych pochodzą z opłat, które Samorząd Województwa otrzymuje z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej (dawniej FOGR). Pieniądze na ten cel stanowią część budżetu województwa i zgodnie z zapisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych są w dyspozycji marszałka województwa.

Źródło, fot.: wzp.pl