Głównej zawartości

Działania profilaktyczno-edukacyjne, konkursy dla dzieci i młodzieży na temat bezpieczeństwa i wakacyjny przegląd infrastruktury drogowej przy szkołach – to kilka z wielu tematów poruszonych podczas XIII posiedzenia Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Stargardzie.

Spotkanie odbyło się 15 czerwca w starostwie. Obradom przewodniczyła Irena Agata Łucka – Członek Zarządu Powiatu.

Członkowie Rady wymienili się spostrzeżeniami i podsumowali powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, które odbyły się pod koniec kwietnia. Zainteresowanie konkursem było bardzo duże – w eliminacjach wzięło udział 44 uczniów z 11 szkół podstawowych i 33 uczniów z 11 gimnazjów.

W dalszej części ustalono kierunki współpracy z Zachodniopomorską Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – złożono do niej dwa wnioski o dofinansowanie. Z pozyskanych środków mają zostać zakupione materiały profilaktyczno-edukacyjne, m.in. kamizelki odblaskowe, a także zorganizowany konkurs o bezpieczeństwie.

Podobnie jak w poprzednich latach, w lipcu Rada przy udziale Policji i zarządców dróg, przeprowadzi przegląd infrastruktury drogowej przy szkołach. Na koniec omówiono bieżące i planowane inwestycje drogowe.

Fot. Powiat Stargardzki