Głównej zawartości

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie powiadamia o zamknięciu drogi powiatowej nr 1711Z we wsi Krępcewo (gmina Dolice) od 24 czerwca 2016 r. Przejazd na odcinku Witkowo- Krępcewo - Rzeplino będzie odbywał się  wyznaczonym objazdem na trasie: Witkowo - Kolin - Krępcewo.

Zamknięcie drogi dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 1711Z we wsi Krępcewo. Roboty drogowe obejmują wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania z drogą do Strzebielewa do skrzyżowania z drogą do Kolina w Krępcewie.

Całkowitego zamknięcia drogi wymaga technologia i sposób wykonania robót oraz bezpieczeństwo użytkowników drogi.