Głównej zawartości

W dniu 8 lipca Zarząd Powiatu Stargardzkiego podjął uchwałę w sprawie zatrudnienia dyrektora Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie. Funkcję tę obejmie Paweł Waldemar Bakun.

W rozmowach kwalifikacyjnych wzięło udział ośmioro kandydatów na stanowisko dyrektora szpitala. Komisja konkursowa jednogłośnie wybrała Pawła Waldemara Bakuna. Następnie przedstawiła swoją propozycję Zarządowi Powiatu, który podjął uchwałę w sprawie zatrudnienia.

Paweł Waldemar Bakun od 1 kwietnia pełnił obowiązki dyrektora SPWZOZ w Stargardzie. Posiada wykształcenie prawnicze – ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa KUL, odbył aplikację sądową przy SA w Lublinie (egzamin sędziowski), następnie ukończył studia doktoranckie z zakresu publicznego prawa gospodarczego, również na Wydziale Prawa KUL. Ponadto, ma bogate doświadczenie zawodowe, w tym związane z organizacją i zarządzaniem w ochronie zdrowia.