Głównej zawartości

2555 wylegitymowanych osób, 1294 interwencje, 487 mandatów karnych – to efekty pracy 21 policjantów, którzy pełnili dodatkowe patrole w powiecie stargardzkim w okresie od 27 kwietnia do 16 czerwca br. Powiat Stargardzki przeznaczył na ten cel 35 tysięcy złotych.

Umowę na przekazanie środków finansowych zawarto pod koniec marca. Dotacji udzielono Komendzie Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie działań powiatowej jednostki.

Dodatkowe patrole przekładają się na realne działania w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa, czego dowodem jest poniższe podsumowanie.

Policjanci:
- wylegitymowali 2555 osób,
- przeprowadzili 1294 interwencji, 517 kontroli bagażu, 89 kontroli pojazdów, 15 kontroli rowerzystów, 3 kontrole punktów skupu złomu,
- nałożyli 487 mandatów karnych,
- skierowali 30 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Stargardzie,
- zatrzymali 6 praw jazdy,
- ujawnili 10 przypadków posiadania środków odurzających,
- zatrzymali 3 sprawców gróźb karalnych, 2 poszukiwanych zaginionych nieletnich, sprawcę kradzieży z mieszkania, sprawcę kradzieży motocykla (z odzyskaniem skradzionego pojazdu), sprawcę znęcania się nad zwierzętami,
- ujawnili 4 kierujących pojazdami, będących pod wpływem środków odurzających,
- ujawnili 3 osoby poszukiwane,
- doprowadzili 29 osób do aresztu śledczego i zakładu karnego.

Komendant Powiatowy Policji w Stargardzie mł. insp. Robert Nowak podziękował Staroście za wsparcie na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa i utrzymania porządku publicznego. To nie pierwszy raz, kiedy Powiat Stargardzki przekazał środki finansowe na zorganizowanie dodatkowych patroli policyjnych. Tego typu akcje prowadzone są regularnie od kilku lat.