Głównej zawartości

21 lipca Zarząd Powiatu Stargardzkiego podjął uchwałę w sprawie zatrudnienia Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stargardzie. Funkcję tę powierzono Pani Agnieszce Ignasiak.

Pani Agnieszka Ignasiak wykazała się oczekiwaną wiedzą dla ww. stanowiska pracy. Ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunku pedagogicznym oraz studia podyplomowe z zakresu prawa administracyjnego i samorządowego, organizacji i zarządzania instytucjami pomocy społecznej. M.in. pracowała jako młodszy wychowawca w domu dziecka (1998-2007), pełniła również funkcję dyrektora biur poselskich.

Została zatrudniona na czas określony od dnia 1 września 2016 r. do 28 lutego 2017 r.