Głównej zawartości

Przypominamy, że na obszarze powiatu stargardzkiego mogą Państwo skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczonej w pięciu punktach. Bezpłatna porada udzielana jest zgodnie z kolejnością zgłaszania się osób zainteresowanych uzyskaniem pomocy prawnej. Szczegółowa informacja w załączniku.

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przez aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porady udzielać mogą także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie).

Wykaz punktów, w których udzielane są bezpłatne porady prawne na terenie powiatu stargardzkiego:
1)    Stargard, Os. Zachód B15a, Zespół Szkół Nr 2,
2)    Dolice, ul. Ogrodowa 18,
3)    Chociwel, ul. Zwycięzców 1,
4)    Dobrzany, ul. Staszica 1,
5)    Ińsko, ul. Boh. Warszawy 38.

Jednocześnie informujemy, że w okresie wakacji tj. od 30 czerwca do 31 sierpnia 2016 r. uległy zmianie godziny udzielania nieodpłatnych porad prawnych w punkcie usytuowanym w Stargardzie. Wobec powyższego  porady prawne w tym punkcie udzielane będą w godzinach:
1)    poniedziałek, wtorek, środa 15.00-19.00
2)    czwartek, piątek od godziny 12.00 -  16.00.