Głównej zawartości

W roku szkolnym 2015/2016 naukę we wszystkich gimnazjach w powiecie stargardzkim ukończyło 1.046 uczniów. W wyniku rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych przyjęto 970 uczniów do 34 oddziałów klas pierwszych.

Zestawienie wolnych miejsc w szkołach powiatu stargardzkiego:

Nazwa szkoły Kierunki/ profile/zawody Liczba wolnych miejsc
II Liceum Ogólnokształcące

1. medyczny

2. humanistyczny - dziennikarski

3. geograficzno -społeczny z językiem angielskim

1

2

2

Zespół Szkół  Nr 1 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 - mechanik monter maszyn i urządzeń/operator obrabiarek skrawających (CNC) elektryk/stolarz 4

Zespół Szkół Nr 2

Technikum Zawodowe Nr 1:

1. technik ekonomista

2. technik logistyk

3. technik spedytor

 

1

1

5

Zespół Szkół  Nr 5

Technikum Zawodowe Nr 5:

1. technik pojazdów samochodowych

2. technik żywienia i usług gastronomicznych/ technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5:

1. mechanik pojazdów samochodowych/ kierowca mechanik

2. kucharz/cukiernik

 

2

3

 

 

7

11

Zespół Szkół Budowlano-Technicznych

Technikum Zawodowe Nr 3:

1. technik budownictwa/technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

2. technik dróg i mostów kolejowych/technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3:

1. wielozawodowa

2. monter  zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie/ monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych

 

8

 

3

 

4

 

7


Powiat Stargardzki oprócz szkolnictwa ponadgimnazjalnego prowadzi również szkolnictwo specjalne w Zespole Szkół Nr 5. Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uruchomiono dwa oddziały klas pierwszych - 16 uczniów, w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Daje to razem 986 uczniów w 36 oddziałach klas pierwszych. 

Do Zespołu Szkół Specjalnych przyjęto 24 uczniów, w tym: 10 uczniów do szkoły podstawowej specjalnej, 14 uczniów do gimnazjum specjalnego.

Łącznie w 40 oddziałach klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Stargardzki  naukę rozpocznie 1.009 uczniów.

W roku szkolnym 2016/2017 (wg stanu na 26 lipca 2016 r.) w 144 oddziałach  szkół prowadzonych przez Powiat Stargardzki kształcić się będzie 3.457 uczniów, natomiast w roku szkolnych 2015/2016 (wg stanu na 30 września SIO) w 147 oddziałach uczyło się 3.464 uczniów.