Głównej zawartości

29 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Stargardzie odbyło się Gremium Doradcze ds. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Stargardzkiego na lata 2016-2020.

Grupę powołało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie w celu omówienia problemów społecznych w lokalnej społeczności powiatu stargardzkiego oraz wypracowania wspólnych, niezbędnych narzędzi i kierunków ich rozwiązywania. Spotkanie stanowiło jeden z elementów procesu diagnostycznego przy opracowywaniu Strategii, która jest dokumentem o charakterze wieloletnim i ma ograniczyć występowanie zjawiska wykluczenia społecznego.  

W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Stargardzki – Ireneusz Rogowski, Wicestarosta Stargardzki – Iwona Wiśniewska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie – Monika Rygiel, pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie – Aleksandra Szum-Lamla, Przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie – Przemysław Momot, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie – Urszula Lewtak, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie – nadkomisarz Michał Jaskulski, Przedstawiciel Centrum Obsługi Palcówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stargardzie – Mirella Roczeń, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie – Patrycja Gross, Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej ds. karnych, rodzinnych i nieletnich – Elżbieta Kos, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie – Jolanta Zygadło, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanach – Grażyna Koczot, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie – Anna Ładniak, Przedstawiciel Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chociwlu – Sylwia Kowalewska, Przewodnicząca Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Stargardzie – Wanda Wysocka, Przedstawiciel Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Stargardzie – Laura Labuda, Przewodniczący Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” Koło w Stargardzie – Norbert Śliwa, Prezes Stowarzyszenia Ludzi Bezdomnych, Samotnych Matek z Dziećmi w Stargardzie – Janusz Tartanus, Przedstawiciel Stargardzkiego Centrum Mediacji – Ireneusz Kieliszak, Prezes Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Koło w Stargardzie – Anna Rybak, Przedstawiciel Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim – Paweł Klimek.