Głównej zawartości

W dniu wczorajszym o godzinie „W” – 17.00, cała Polska zatrzymała się na chwilę, by przy dźwięku syren alarmowych uczcić 72. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego oraz pamięć jego uczestników. Mieszkańcy naszego miasta również oddali hołd powstańcom i uczestniczyli we Mszy Św. w ich intencji.

Msza Św. odbyła się w Kościele pw. Świętego Ducha w Stargardzie. W nabożeństwie uczestniczyli przedstawiciele samorządów oraz organizacji z terenu powiatu.  Powiat Stargardzki reprezentowali: Starosta Stargardzki – Pan Ireneusz Rogowski i Wicestarosta Stargardzki – Pani Iwona Wiśniewska.

Po Mszy nastąpiło uroczyste złożenie kwiatów oraz zniczy pod Krzyżem Sybiraków, znajdującym się na terenie przykościelnym. Spotkanie przy krzyżu prowadził Krzysztof Sosin ze Stowarzyszenia Polski Klub Patriotyczny w Stargardzie – które zorganizowało obchody.

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM!

Foto: T. Surma