Głównej zawartości

Starosta Stargardzki informuje, że w dniu 19 sierpnia 2016 r. o godz. 11.55 na terenie powiatu stargardzkiego zostaną uruchomione syreny alarmowe. Trwający jedną minutę sygnał będzie formą uczczenia pamięci zmarłego Wojewody Zachodniopomorskiego Piotra Jani.

Uruchomienie syren alarmowych realizowane jest zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r., poz.96).