Głównej zawartości

26 sierpnia Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska odwiedziła powiat stargardzki, by porozmawiać o realizacji programu „500 Plus” oraz sytuacji na rynku pracy. W starostwie spotkała się m.in. z lokalnymi władzami, radnymi i kierownikami ośrodków pomocy społecznej. Na koniec wzięła udział w konferencji prasowej.

Po przywitaniu Minister Rafalskiej przez Starostę Stargardzkiego Ireneusza Rogowskiego, zaprezentowano dane na temat wdrażania programu „500 Plus” w wojewódzkie zachodniopomorskim. Na jego terenie, świadczeniem objętych zostało 144,3 tysięcy dzieci, a w samym Stargardzie – 5,3 tysięcy.

„Wiele rodzin nie miało wygórowanych potrzeb, chodziło o zaspokojenie tych podstawowych, jak kupienie dziecku zeszytu czy długopisu” – mówiła minister. Podziękowała także samorządom za pomoc we wdrażaniu programu. To właśnie dobra współpraca zaowocowała tym, że w Zachodniopomorskiem stopień wykonania wynosi już 95%. Ale, jak dodała minister Rafalska, najważniejszy cel do osiągnięcia dopiero przed rządem – chodzi o efekty programu w postaci zwiększenia dzietności i zmniejszenie ubóstwa.

Minister mówiła także o sprawach związanych z rynkiem pracy, m.in. likwidacją tzw. syndromu pierwszej dniówki, podniesieniu minimalnej stawki godzinowej. Wyraziła zadowolenie z najniższego od 25 lat bezrobocia w Polsce, ale jednocześnie przyznała, że nie jest to powód, aby przestać przyglądać się problemom na rynku pracy w gminach czy powiatach.

W dyskusji na temat świadczeń socjalnych i sytuacji na ryku pracy, wzięli udział burmistrzowie i wójtowie gmin oraz radni. Podczas konferencji prasowej, Elżbieta Rafalska przyznała, że spotkanie było nie tylko okazją do podziękowania za współpracę, ale również do wysłuchania problemów i zebrania cennych uwag. 

W spotkaniu wzięli udział m.in.: Poseł na Sejm RP Michał Jach, Pełnomocnik Wojewody ds. równego traktowania Janusz Modrzejewski, Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski, Wicestarosta Iwona Wiśniewska, Członek Zarządu Powiatu Irena Agata Łucka, Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Sowa, a także Starosta Pyrzycki Stanisław Stępień.

Fot. Powiat Stargardzki; Tadeuszy Surma