Głównej zawartości

Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie oraz Berufliche Schule der Hansestadt Technik z Rostocka nawiązały współpracę w celu rozwoju kształcenia zawodowego. 30 sierpnia w ZSBT dyrektorzy szkół podpisali umowy. W planach jest już realizacja pierwszego projektu - renowacji zapomnianych cmentarzy wojennych w Europie.

Wszystko zaczęło się w 2015 roku, kiedy to niemiecka strona zwróciła się do szkoły ze Stargardu o rozpoczęcie współpracy i tym samym dołączenie do placówek z Litwy, Łotwy, Białorusi, Rosji i Rumunii. Zanim doszło do podpisania umowy, delegacje z Polski i Niemiec miały okazję odwiedzić się wzajemnie i poznać specyfikę nauczania w każdej ze szkół.

We wtorek, podpisując umowę, dyrektorzy wyrazili nadzieję na realizację wielu rozwojowych i ciekawych projektów. Obecna na spotkaniu Wicestarosta Iwona Wiśniewska, przyznała, że liczy na takie efekty współpracy, jak w przypadku realizowanego wcześniej projektu „Najlepszy w zawodzie”, który zaowocował m.in. organizacją praktyk i staży dla uczniów szkół zawodowych.

Wśród założeń umowy są: wprowadzanie pedagogicznych i dydaktycznych innowacji w kształceniu zawodowym, dostosowywanie jakości kształcenia do oczekiwań nowoczesnego rynku pracy i społeczeństwa, tworzenie zespołów pracowników w celu realizacji pedagogicznych projektów innowacyjnych, praca nad programem wymiany i wizyt uczniów oraz nauczycieli.

Pierwszy wspólny projekt już wkrótce dojdzie do skutku. Uczniowie szkół z Polski i Niemiec wezmą udział w renowacji zapomnianych cmentarzy wojennych w Europie.

Do ZSBT przyjechało 45 nauczycieli z Rostocka, którzy wezmą udział w konferencji oraz zapoznają się z metodami nauczania w ZSBT i Centrum Kształcenia Praktycznego.


Fot. Tadeusz Surma