Głównej zawartości

Są silne, niezależne, odważne i pełne życia, nie ma dla nich przeszkód, których nie można pokonać – takie są kobiety, zgłoszone do konkursu Lady D. im. Krystyny Bochenek. 30 sierpnia w Szczecinie paniom wręczono nagrody na szczeblu wojewódzkim. W kategorii „Życie zawodowe” zwyciężyła Pani Izabela Kowalska, pracująca w Starostwie Powiatowym w Stargardzie, w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia.

Konkurs od 2002 roku organizowany jest przez Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Parlamentarną Grupę Kobiet. Jego celem jest wyróżnienie kobiet, które mimo niepełnosprawności w różnym stopniu, są aktywne zawodowo, angażują się w działalność kulturalną, społeczną, sportową, czy też wspierają organizacje działające na rzecz niepełnosprawnych.

- To nie konkurs, to próba uchwycenia w czasie spotkania z niezwykłymi kobietami, które nie tylko znoszą trudy codziennego życia, ale dają siłę otoczeniu – mówiła podczas uroczystości poseł Magdalena Kochan, inicjatorka tegorocznego konkursu na szczeblu wojewódzkim.

Lista nagrodzonych prezentuje się następująco:
Kategoria „Nagroda Główna Lady D.”
Nagroda i statuetka Lady D: Krystyna Fijołek z Rymania koło Kołobrzegu
Kategoria „Kultura i Sztuka”
Nagroda: Alicja Czarnuszka ze Szczecina
Wyróżnienie: Joanna Urszula Jankowska z Bobolic koło Koszalina
Kategoria „Sport”
Nagroda: Ewa Durska z Nowogardu
Kategoria „Życie Społeczne”
Nagroda: Zofia Krupa z Łobza
Wyróżnienia: Ewa Kamińska z Goleniowa, Maria Potoła ze Złocieńca
Kategoria „Życie Zawodowe”
Nagroda: Izabela Kowalska ze Stargardu
Kategoria „Dobry Start”
Brak zgłoszeń

Wszystkie wyróżnione i nagrodzone panie wezmą udział w ogólnopolskim finale konkursu w Warszawie.

W kategorii „Życie zawodowe” zwyciężyła Pani Izabela Kowalska, która od 1999 roku w Starostwie Powiatowym w Stargardzie zajmuje się współpracą z organizacjami pozarządowymi. Podczas uroczystości wręczenia nagród w Akademii Sztuki w Szczecinie, laureatce towarzyszyli: Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski oraz Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Stargardzie Małgorzata Złotek.

Dzięki zaangażowaniu Pani Izabeli Kowalskiej, relacje między stowarzyszeniami a władzami powiatu oparte są na „zdrowym” partnerstwie w wielu dziedzinach, a zwłaszcza w obszarze ochrony i promocji zdrowia i działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Dzięki jej działaniom zawodowym, Powiat stał się strategicznym partnerem dla stowarzyszeń i fundacji, ponieważ obie strony zdefiniowały wspólny cel, jakim jest działanie na rzecz otoczenia i społeczności lokalnej oraz podniesienia jakość życia, zwłaszcza osób niepełnosprawnych. Pani Izabela Kowalska corocznie opracowuje projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i sporządza sprawozdanie z jego realizacji. Przy opracowywaniu programu wykorzystuje doświadczenie organizacji pozarządowych – jako praktyków życia społecznego – które dysponują wiedzą o potrzebach „na dole” i mają pomysły na nowe rozwiązania. Jest osobą otwartą, zawsze służy pomocą każdemu klientowi urzędu, a zwłaszcza osobom, które zamierzają zrzeszyć się w stowarzyszenie lub utworzyć fundację. Pani Izabela Kowalska niewątpliwie, pomimo zmagania się z własną niepełnosprawnością, jest kobietą, która poprzez swoją aktywność zawodową i doświadczenie wnosi istotny wkład w dziedzinę życia społecznego Naszej Powiatowej Ojczyzny.

SERDECZNIE GRATULUJEMY!