Głównej zawartości

„Im więcej wiedzy posiądziemy teraz, tym trudniej będzie nas pokonać w przyszłości” – takie hasło towarzyszyło Powiatowej i Miejskiej Inauguracji Roku Szkolnego 2016/2017. Uroczystość odbyła się 1 września w Gimnazjum nr 1 w Stargardzie.

Zadaniem Powiatu jest prowadzenie szkolnictwa ponadgimnazjalnego i specjalnego, dlatego Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski pokrótce przedstawił organizację i efekty naboru do placówek:

- W 40 oddziałach klas pierwszych łącznie rozpocznie naukę 1010 osób. W tym, uczniowie niepełnosprawni, którzy kontynuują naukę w Zespole Szkół Nr 5 – uruchomiono dla nich dwa oddziały klasy pierwszej w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Natomiast do Zespołu Szkół Specjalnych przyjęto 24 uczniów

Starosta przyznał również, że dla samorządu powiatowego wakacje nie były czasem odpoczynku.

- Podczas, gdy w szkołach nie było zajęć, zadbaliśmy o to, aby jak najlepiej przygotować placówki do rozpoczęcia nowego roku. Ponad 140 tysięcy złotych kosztowały naprawy i remonty sal lekcyjnych, gimnastycznych i innych pomieszczeń. W Centrum Kształcenia Praktycznego wykonano dodatkowe stanowiska i stoły w pracowni odnawialnych źródeł energii oraz nowe stanowiska do przeprowadzania zajęć i egzaminów w zawodach budowlanych – mówił Ireneusz Rogowski.

Gospodarze spotkania – starosta oraz prezydent – przywitali uczniów, pracowników szkół i nauczycieli, a także zaproszonych gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele służb, straży, jednostek powiatowych i miejskich oraz duchowieństwa.

Uczniowie przygotowali bogaty program artystyczny. Dzieci i młodzież pamiętały, aby 1 września nawiązać również do wybuchu II Wojny Światowej, oddając cześć tym, którzy walczyli i zginęli. 


Fot. Tadeusz Surma