Głównej zawartości

Fundacja mBanku rozstrzygnęła III edycję programu grantowego mPotęga. Tegoroczna, ogólnopolska, edycja była rekordowa: nagrodzono aż 210 z 880 nadesłanych wniosków. Łączna kwota przyznanych grantów sięgnęła 1,2 mln zł. Wśród nagrodzonych jest Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II – jako jedyna szkoła ze Stargardu. Nazwa projektu to: „Tabliczka mnożenia i dzielenia jest do nauczenia”.

Od kilku lat SP nr 5 bierze udział w Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia. W ramach obchodów, uczniowie sprawdzają znajomość tabliczki mnożenia, wychodząc na miasto czy też odwiedzając instytucje. Dzieci gościły również w Starostwie Powiatowym. Teraz, SP nr 5 będzie miała możliwość podjąć szereg innych działań związanych z nauką tabliczki mnożenia, a także dzielenia – za sprawą projektu, na który otrzymała dofinansowanie.

Projekt „Tabliczka mnożenia i dzielenia jest do nauczenia” ma na celu wspomóc naukę tabliczki mnożenia, przez pokazanie jej w ciekawy sposób (plastyczny, literacki, multimedialny). Obejmuje cykl zajęć pozalekcyjnych podczas których uczniowie będą utrwalać  tabliczkę mnożenia poprzez zabawę. Poznają „alternatywne metody nauki tabliczki mnożenia”. Utrwalać będą jej znajomość wykorzystując TI. Odbędą się warsztaty dla rodziców: „Jak wspomóc dziecko w nauce tabliczki mnożenia” oraz zajęcia językowe dla uczniów: „Tabliczka mnożenia w języku angielskim”. Uczniowie wezmą udział w VI Światowym Dniu TM, wcielą się w rolę redaktorów - opracują i zredagują gazetkę matematyczną, która zostanie rozpowszechniona wśród uczniów i będzie zawierała kupony konkursowe. Dzieci staną się informatykami:  wykonają grafikę komputerową i interaktywne karty pracy  - ćwiczenia, własne tabliczki mnożenia,  kolorowanki. Będą też projektantami i testerami - zaprojektują, wykonają i przetestują własne gry edukacyjne. Sprawdzą się w roli poetów, plastyków i aktorów, tworząc  wiersze, rymowanki, prace plastyczne i przedstawienie teatralne. Na szkolnej stronie internetowej zostanie utworzony „Kącik matematyczny”, w którym umieszczone zostaną prace uczniów i zostanie utworzony punkt wypożyczalni gier edukacyjnych. W ramach projektu na każdym poziomie zostanie przeprowadzona diagnoza początkowa i końcowa ze znajomości tabliczki mnożenia oraz konkursy „Mistrz Tabliczki mnożenia”. Odbędzie się spotkanie uczniów i rodziców podczas „Wieczoru Matematycznego”, na którym nastąpi podsumowanie projektu. Wszyscy będą mogli sprawdzić swoją znajomość tabliczki mnożenia, grając w  przygotowane wcześniej gry. Zostanie zorganizowana wystawa efektów prac uczniów powstałych w trakcie projektu.

Odbiorcami projektu są uczniowie klas IV-VI o różnych możliwościach poznawczych i rozwojowych. Dzieci o zróżnicowanym poziomie znajomości tabliczki mnożenia, które zainteresowane są nauką TM i podniesieniem sprawności i umiejętności wykorzystania w praktyce rachunku pamięciowego. Dzieci, które są otwarte na innowacyjne metody nauczania, chcące rozwijać swoje zainteresowania matematyczne w oparciu o ciekawe gry, zabawy i TI. Odbiorcami projektu są także rodzice uczniów, ponieważ działania projektu zakładają również integrację międzypokoleniową.

Czas realizacji projektu: 5.09. 2016 - 22.12.2016