Głównej zawartości

Dwa tygodnie temu uczniowie rozpoczęli naukę w nowym roku szkolnym – wśród nich 1010 osób przyjętych do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. Czas wakacji, Powiat Stargardzki wykorzystał na to, aby jak najlepiej przygotować placówki na powrót młodzieży. Naprawa, remonty sal lekcyjnych, gimnastycznych i innych pomieszczeń, kosztowały łącznie 140 tysięcy złotych.

W Centrum Kształcenia Praktycznego wykonano pięć stanowisk oraz osiem stołów w pracowni odnawialnych źródeł energii. Ponadto, placówka wzbogaciła się o dodatkowych pięć stanowisk w budynku A do przeprowadzania zajęć i egzaminów w zawodach budowlanych. Koszt prac wyniósł 25,5 tys. zł.

Wakacje były okazją do naprawienia instalacji monitoringu wizyjnego w Bursie Szkolnej. Przeprowadzono tam też modernizację kuchni, wymieniono instalację elektryczną w pomieszczeniach, pomalowano ściany, sufity i wyremontowano podłogi. Te prace kosztowały blisko 53 tys. zł. 

W sali zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, klasach lekcyjnych, pomieszczeniach administracji i w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Specjalnych wykonano prace remontowo-malarskie za blisko 18 tys. zł.

Ponad 45 tys. zł przeznaczono na odświeżanie ścian i sufitów, drobniejsze remonty sal lekcyjnych i niezbędne naprawy, we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych: I LO, II LO, ZS nr 1, ZS nr 2, ZS nr 5 i w Zespole Szkół Budowlano-Technicznych.