Głównej zawartości

Pilotażowy program dotyczący Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa spełnił swoją rolę w województwach, w których został wdrożony. Wyraźnie podniósł się poziom bezpieczeństwa w miejscach, wskazanych przez mieszkańców. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podjęło decyzję o wdrożeniu programu na terenie całego kraju. W Zachodniopomorskiem uruchomienie mapy nastąpi  pod koniec września br.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to interaktywne narzędzie, dzięki któremu mieszkańcy będą mieli możliwość zapoznania się z najważniejszymi informacjami, dotyczącymi bezpieczeństwa i zagrożeń  w danym regionie kraju. Mapy zostały opracowane nie tylko w oparciu o informacje zgromadzone w policyjnych systemach informatycznych, ale również na podstawie informacji przekazanych przez podmioty, biorące udział w konsultacjach społecznych, wyników badań opinii publicznej oraz informacji przekazywanych przez różne instytucje.

Mapa zawiera informacje m.in. o przestępstwach najbardziej uciążliwych społecznie: kradzież, rozbój, uszkodzenie rzeczy, wymuszenie, bójka, pobicie, uszczerbek na zdrowiu, oszustwo „na wnuczka” i „na policjanta”, przestępstwa na tle seksualnym, przestępstwa narkotykowe związane z posiadaniem i udzielaniem innej osobie środków odurzających lub substancji psychotropowych, przestępczość nieletnich. Uwzględnia ona również wybrane kategorie przestępstw gospodarczych, informacje o zagrożeniach w ruchu drogowym i wypadkach drogowych.

Za pomocą interaktywnej strony, mieszkańcy będą mogli przekazywać informacje o zagrożeniach występujących w ich okolicy. Policja będzie weryfikować te sygnały, a jeżeli przekazane informacje się potwierdzą, wtedy zostaną wprowadzone do mapy. Takie rozwiązanie umożliwi uszczegółowienie informacji, nie tylko dotyczących samego miasta lub powiatu, ale również dzielnicy, ulic czy osiedli.
 
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa ma wpłynąć na realne poczucie bezpieczeństwa obywateli. Dzięki niej mieszkańcy będą mogli na bieżąco reagować na zagrożenia i aktywnie współpracować z Policją.

Mapa nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.