Głównej zawartości

Zostałeś pokrzywdzony przez firmę MEDFORLIFE? Zgłoś sprawę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub do Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Stargardzie – Edyty Domińczak (Starostwo Powiatowe w Stargardzie, ul. Skarbowa 1, pokój 220, tel. 91 48 04 842).

Powiatowy Rzecznik Konsumentów zwraca się z prośbą o przekazywanie informacji do dnia 21 września br. (środa), czy otrzymywali Państwo sygnały, że spółka Medforlife Opieka Abonamentowa po 25 grudnia 2014 r. zawierała z konsumentami umowy o świadczenie usług medycznych poza lokalem przedsiębiorstwa. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi postępowanie przeciwko Medforlife Opieka Abonamentowa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.