Głównej zawartości

Powiat Stargardzki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poszukuje kandydatów do prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Serdecznie zapraszamy do współpracy kandydatów - małżonków lub osoby niepozostające w związku małżeńskim, chętne do prowadzenia rodzinnego domu dziecka na terenie powiatu stargardzkiego.

Prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:
- nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
- nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
- przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej.

OFERUJEMY:
1. Lokal na prowadzenie rodzinnego domu dziecka,
2. Wynagrodzenie za pracę (umowa zlecenie),
3. Pomoc finansową:
    a) świadczenie w wysokości 1.000 zł miesięcznie na każde umieszczone dziecko,
    b) dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł miesięcznie na każde dziecko,
    c) świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo, do wysokości 1.000 zł,
    d) dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka,
   e) środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka,
    f)  świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych.
4. Możliwość zatrudnienia osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi
 i przy pracach gospodarskich w rodzinnym domu dziecka,
5. Wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

KONTAKT:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Skarbowa 1
73-110 Stargard
tel. (91) 48 - 04 909 lub (091) 48 04 911,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ODWIEDŹ NAS, ZAPYTAJ!
POWYŻSZA OFERTA TO SZANSA NA ZMIANĘ ŻYCIA NIE TYLKO TWOJEGO, ALE TAKŻE DZIECI, POTRZEBUJĄCYCH OPIEKI, TROSKI I WSPARCIA.