Głównej zawartości

W ubiegłym tygodniu odbyło się X Zachodniopomorskie Forum Pełnomocników ds. NGO w Kołobrzegu, zorganizowane przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego i Pracownię Pozarządową. W spotkaniu urzędników, zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi z całego województwa, wzięli udział przedstawiciele Powiatu Stargardzkiego.

W forum uczestniczyli: Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski, Członek Zarządu Powiatu Stargardzkiego Adam Chrałowicz oraz Panie Małgorzata Złotek i Izabela Kowalska z Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Stargardzie.

W tym roku podczas konferencji rozmawiano o roli pełnomocników w realizowanej współpracy międzysektorowej i zapoznano się ze specyfiką pracy w województwie warmińsko-mazurskim oraz pomorskim. Poruszono tematy: regrantingu, funduszu wkładów własnych i funduszu pożyczkowego w samorządach, a także nowych wzorów dokumentów, związanych z udzielaniem dotacji. Podczas forum swoje działania podsumowali przedstawiciele II kadencji Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Przedstawiono też plany członków nowo powołanej III kadencji ZRDPP.

Forum było okazją do rozstrzygnięcia konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Samorządowy Lider Współpracy NGO”. Zwyciężyły gminy Gryfino i Mielno, a gmina Sianów otrzymała wyróżnienie.

Patronat nad wydarzeniem objął Pełnomocnik Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz serwis internetowy dla organizacji pozarządowych ngo.pl.


Fot. Pracownia Pozarządowa