Głównej zawartości

Samorządowcy oraz przedsiębiorcy z powiatów stargardzkiego i pyrzyckiego, wzięli udział w konsultacjach społecznych projektu „Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. O uwarunkowaniach i kierunkach rozwoju powiatu w kontekście województwa zachodniopomorskiego opowiedział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Tadeusz Kościński. Konferencja odbyła się 27 września w Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie.

- Chciałbym podziękować za przybycie przedsiębiorcom oraz samorządowcom. To właśnie Państwo jesteście najbliżej problemów lokalnej gospodarki i możecie podzielić się z nami cennymi spostrzeżeniami w kontekście rozwoju powiatu, a w szerszej perspektywie – województwa i kraju – mówił Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski.

Na spotkaniu Wiceminister Kościński omówił założenia Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jest to dokument zawierający nową wizję rozwoju kraju, przyjęty przez Radę Ministrów 16 lutego 2016 roku. Przedstawia on wyzwania, przed jakimi stoi polska gospodarka, zarysowuje przykładowe instrumenty gospodarcze, finansowe oraz instytucjonalne, koncentrując swoje działania wokół pięciu filarów rozwojowych. Obecnie dokument podlega konsultacjom społecznym. Organizowane są spotkania z różnymi środowiskami branżowymi, samorządowcami oraz lokalnymi przedsiębiorcami. Swoją opinię można wyrazić również na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

Wiceminister omówił cele programu, tj.: reindustrializację, rozwój innowacyjnych firm, kapitał rozwoju, ekspansję zagraniczna, rozwój społeczny i terytorialny. Przedstawił również przykładowe projekty, kluczowe dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Spotkanie miało charakter konsultacji społecznych, dlatego po prezentacji był czas na zadanie pytań oraz dyskusję. Przedsiębiorcy oraz samorządowcy chętnie dzielili się swoimi uwagami i przemyśleniami. Zwracano uwagę m.in. na konieczność uproszenia procedur pozyskiwania środków z Unii Europejskiej i systemu podatkowego. 

Udział w konferencji wzięli również udział: Poseł na Sejm RP Michał Jach, Wicewojewoda Zachodniopomorski Marek Subocz oraz Zarząd Powiatu Stargardzkiego.

Na koniec spotkania, Wiceminister Kościński zwiedził Centrum Kształcenia Praktycznego oraz firmę Pesta 2.

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju dostępna jest na stronie Ministerstwa Rozwoju - www.mr.gov.pl


Fot. Tadeusz Surma