Głównej zawartości

Technicy budownictwa z Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie przeprowadzili renowację cmentarza wojennego w Rumunii. Wyjazd uczniów miał związek z realizowanym przez szkołę międzynarodowym projektem edukacyjnym Niemieckiego Związku Ludowego Opieki nad Grobami Wojennymi.

Szkoły z Niemiec, Polski, Białorusi, Rosji i Łotwy remontują cmentarze wojenne w różnych regionach Europy. Zespół Szkół Budowlano-Technicznych reprezentowało w tym roku pięciu techników budownictwa: Krzysztof Bukowski, Bartłomiej Fallatik, Wiesław Lipa, Maciej Tukiendorf i Tomasz Wdowczyk. Uczniowie wrócili z Rumunii kilka dni temu. Odbudowywali tam m.in. fundamenty dawnej strażnicy obok cmentarza, uporządkowali teren przy bramie cmentarza, naprawiali krzyże. Ze względu na zawód, w jakim się kształcą, zajmowali się głównie robotami budowlanymi. Młodzież spędziła w Rumunii osiem dni pod opieką pani Małgorzaty Rogalskiej – nauczycielki języka niemieckiego w ZSBT. Jednym z celów projektu jest integracja pod hasłem „Praca dla pokoju”. W następnych latach organizowane będą kolejne wyjazdy i na pewno wezmą w nich udział uczniowie ZSBT.