Głównej zawartości

W dniu 27 września br. młodzież z Zespołu Szkól Nr 1 w Stargardzie kolejny raz brała udział w ogólnopolskiej akcji pn.: „Młoda Krew Ratuje Życie”. Jest to już czternasta edycja ogólnopolska, a ósma na terenie naszego powiatu.

Do akcji zgłosiły się 63 osoby – w tym 2 nauczycieli. Po badaniach kwalifikacyjnych  pozostało 56 osób. Oddano łącznie 22,500 ml pełnej krwi. 30 uczniów, 10 uczennic oraz jedna nauczycielka pierwszy raz podzieliło się swoją cząstką życia.

Akcję przeprowadzili członkowie Rejonowej Rady HDK PCK w Stargardzie pod przewodnictwem Jerzego Bochenka we współpracy z Renatą i Marianem Wojtakajtis oraz Andrzejem Łoniem, a także przy współudziale nauczyciela w ZS nr 1 - Pani Agnieszki Dyczko oraz pielęgniarki szkolnej – Pani Wiesławy Kaszuby.

Poboru krwi dokonała Terenowa Stacja Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ze Szczecina pod kierownictwem dr Joanny Wysockiej – Milikiewicz.

Młodzież odwiedzili: w imieniu Starosty Stargardzkiego – patrona akcji –  Pani Małgorzata Złotek - Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia w Starostwie Powiatowym oraz Pani Joanna Pyza – inspektor w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia w Starostwie Powiatowym.

Tekst: RRHDK PCK