Głównej zawartości

24. Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017 w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie i 10. Inauguracja dla Wydziału Przedsiębiorczości w Stargardzie odbyła się 1 października w Teatrze Lalek „Pleciuga” w Szczecinie.

Początek roku akademickiego jest jednocześnie końcem poprzedniego, co wiąże się z pożegnaniem absolwentów i wręczeniem dyplomów - absolwenci Wydziału Przedsiębiorczości w Stargardzie dyplomy  otrzymali z rąk Pani Dziekan – Eweliny Świergiel i Starosty Stargardzkiego – Ireneusza Rogowskiego. Dwie Absolwentki Wydziału Przedsiębiorczości w Stargardzie – panie: Paulina Łagiewka i Patrycja Pasek wyróżnione zostały wpisem do Złotej Księgi.

Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Wojciech Olejniczak – jeden z założycieli Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu.

Starosta, Ireneusz Rogowski wręczył prof. dr hab. Anecie Zelek - Rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie okolicznościowy list z życzeniami udanego i inspirującego kolejnego roku akademickiego 2016/2017 dla całej społeczności ZPSB.


Tekst i Zdjęcia: ZPSB