Głównej zawartości

Sekcja Turystyczna ZS nr 5 po raz kolejny została wyróżniona za działalność na rzecz promowania turystyki szkolnej i zaproszona do udziału w projekcie ,,SCHRONISKA BIORÓŻNORODNOŚCI – NOWOCZESNY MODEL POZASZKOLNEJ EDUKACJI PRZYRODNICZEJ’’.

W ramach Ogólnopolskiego Projektu pn. ,,Schroniska bioróżnorodności’’ dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego reprezentacja  stargardzkiej młodzieży  - ZS5, I LO, II LO, ZS2, GIMNAZJUM 4 - spędziła 3 dni  na Ziemi Konińskiej, gdzie mogła się przekonać, że możliwe jest funkcjonowanie ważnych dla polskiej  gospodarki zakładów przemysłowych z piękną, przyciągającą oko nieskażoną przyrodą.

Główne założenia odbytej wizyty studyjnej to:
- rozwój i  promocja turystyki szkolnej w oparciu o organizację programów edukacyjnych  z zakresu  kultury ,historii, przyrody ,geografii i  ekologii;
- innowacyjne formy i metody pracy  z uczniami w zakresie turystyki szkolnej;
- rozwój współpracy sektorowej w zakresie promocji walorów turystycznych regionu.

Program przewidywał zwiedzanie kopalni soli kamiennej ,,KŁODAWA’’ i zapoznanie się z funkcjonowaniem  kopalni węgla brunatnego i elektrowni cieplnej . W Licheniu młodzież przeżyła piękną, pełną zadumy lekcję historii i kultury spacerując po ogrodach  zaprojektowanych wokół jednej z największych bazylik w Europie - budzącej podziw zarówno  z  zewnątrz jak i wewnątrz. Wszystko to wśród zieleni z racjonalną gospodarką człowieka. Wizytę po atrakcjach turystycznych Ziemi Konińskiej podsumowano w Muzeum Okręgowym.

TEKST i FOTO: Joanna Suleja