Głównej zawartości

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach podpisał umowę z Zachodniopomorską Grupą Doradczą dotyczącą projektu pn.:"Bez granic - międzynarodowe doświadczenie zawodowe kluczem do aktywizacji młodych osób". W ramach projektu zapewniony jest udział w bezpłatnych szkoleniach oraz zagranicznej praktyce zawodowej.

Projekt „Bez granic - międzynarodowe doświadczenie zawodowe kluczem do aktywizacji młodych osób” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.

Szczegóły dotyczące projektu:

I etap: Celem jest przygotowanie Uczestników do zagranicznej praktyki poprzez zapewnienie m.in.:
• wsparcia psychologicznego,
• szkoleń językowych – j. angielski,
• przygotowania kulturowego.

II etap: Uczestnicy wylatują na ponad 2-miesięczną praktykę zawodową do Irlandii. Efektem wsparcia będzie zdobycie międzynarodowego doświadczenia w branży, określonej indywidualnie dla każdego uczestnika w tym m.in.:
• w gastronomii (kucharz, kelner),
• w sprzedaży (sprzedawca, pomoc sprzedawcy),
• w biurze (pracownik biurowy),
• w produkcji (monter, pracownik linii produkcji).
Dodatkową zaletą będzie nauka branżowego języka angielskiego.

III etap: Po powrocie do Polski uczestnicy skorzystają m.in. z:
• kursów zawodowych potwierdzonych egzaminem zewnętrznym zgodnie z odbytą zagraniczną praktyką,
• zorganizowanych spotkań z członami związków pracodawców.
Dzięki temu Uczestnicy poznają swoich potencjalnych pracodawców i dowiedzą się jak przygotować się do rekrutacji, aby zakończyła się ona sukcesem.

Do projektu może zgłosić się osoba, która spełnia następujące warunki:
• jest osobą młodą w wieku 18-35 lat;
• mieszka w województwie zachodniopomorskim;
• nie pracuje (jest bezrobotna lub bierna zawodowo);
• nie studiuje dziennie.

Organizatorzy zapewniają:
• zagraniczne praktyki w Cork w Irlandii,
• zamieszkanie, wyżywienie i koszty dojazdu na praktyki,
• bezpłatne warsztaty oraz kursy językowe i zawodowe,
• wysokiej klasy mentorów, doradców zawodowych i trenerów,
• serwis kawowy i obiad podczas zajęć,
• bezpłatne materiały szkoleniowe.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z:  Ewelina Gielmuda, tel. 665 777 808

Tekst: www.wir-lgd.org.pl