Głównej zawartości

W Łobzie 6 października podsumowano pilotażowy program „Regionalna Akademia Rodziny 2015”, który wdrożono w powiatach łobeskim i stargardzkim. Był on realizowany w ramach wojewódzkiego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2014-2020 „Region dla Rodziny”.

RAR udzielają wsparcia o charakterze profilaktycznym, skierowanego do rodzin,  pozwalającego im osiągnąć samodzielność ekonomiczną, społeczną, wychowawczą, duchową i kulturową. W 2015 roku w ramach pilotażu dofinansowana została działalność dwóch Lokalnych Ośrodków RAR w powiatach łobeskim i stargardzkim. W Stargardzie był on prowadzony przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

Spotkanie w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łobzie otworzył Starosta Łobeski Paweł Marek. Następnie w tematykę spotkania wprowadziła uczestników Anna Mieczkowska – Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. Omówiono genezę i cele „Regionu dla Rodziny” – programu na lata 2014-2020 oraz działalność Regionalnej Akademii Rodziny w Łobzie. Wręczono ponadto akty mianowania dla Ambasadorów RAR, którymi zostały trzy małżeństwa ze Szkoły dla Rodziców, Szkoły dla Małżeństw i Partnerów oraz Szkoły Babć i Dziadków. Natomiast Powiat Łobeski otrzymał wyróżnienie w konkursie „Samorząd Przyjazny Rodzinie”. Na koniec odbyło się posiedzenie Rady ds. Rodziny.

W podsumowaniu programu „Regionalna Akademia Rodziny 2015” wzięli udział przedstawiciele Powiatu Stargardzkiego: Starosta Ireneusz Rogowski, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Monika Rygiel oraz Joanna Pyza z Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia w Starostwie Powiatowym.