Głównej zawartości

W hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, w dniu 08 października br. odbyło się spotkanie pn. „Sport to zdrowie, Jesienne spotkanie integracyjne”. Organizatorem było Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Szczecinie, Koło Terenowe w Chociwlu.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele lokalnego samorządu w osobach: Burmistrza Stanisława Szymczaka, Wiceburmistrza Ireneusza Płóciennika oraz Radnych Gminy: Pani Stanisławy Sójki, Pawła Sosny oraz Beaty Przybyły. Powiat Stargardzki reprezentowali: Radny Powiatu Waldemar Gil oraz Panie z Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Stargardzkiego Starostwa: Izabela Kowalska i Joanna Pyza.

Prezes Koła Andrzej Zieliński podziękował za udział w spotkaniu także byłemu Zarządowi TWK Oddziału Wojewódzkiego w Szczecinie w osobach: Prezesa Andrzeja Stecewicza i Skarbnika Jerzego Kwiatusińskiego. Na spotkaniu nie zabrakło przedstawicieli organizacji pozarządowych, obecni byli Pani Wanda Błasiak: Polski Związek Niewidomych w Stargardzie, Panie Teresa Dembińska i Jadwiga Wojnarowicz: Związek Emerytów i Rencistów, Panie Irena Sprycha i Helena Włodarska: Stowarzyszenie Diabetyków, Dorota Wyrąbkiewicz: Prezes PTWK Goleniów, Pani Małgorzata Krysiak - Kierownik biura Stowarzyszenia ”WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju. Zaproszenie przyjęła Dyrektor ZPO w Chociwlu – Pani Irena Kapłun oraz Sołtysi Edyta Wachowicz i Jadwiga Moskal i miejscowy przedsiębiorca Henryk Dąbrowski.

Oprawę artystyczną, zawody sportowe oraz zabawy przygotowali nauczyciele ZPO Renata Binkowska,  Danuta Zasławska – Greśkiw, Elżbieta Bieniasz, Anita Woźniak, Jadwiga Zielińska, Waldemar Ślusarczyk wraz z uczniami: Pauliną Olejnik, Aleksandrą Olejniczak, Karoliną Olejniczak, Tomaszem Kopeć i Mateuszem Szafarczyk.

Cykliczne spotkania integracyjne cieszą się dużą frekwencją, jest to możliwość dla wielu osób wyjścia z domu, porozmawiania z uczestnikami - w tym z przedstawicielami lokalnej władzy, wypicie przysłowiowej herbaty i wysłuchaniu programu artystycznego, który co roku przygotowują uczniowie.

Impreza nie mogłaby się odbyć, gdyby nie wsparcie sponsorów, którymi w tym roku byli: Urząd Miejski w Chociwlu, Powiat Stargardzki, Apteka Kelina, Sklep Zdzisław i Wiesława Świątkiewicz, Zakłady Mięsne Henryka Stokłosy Sp. z o.o. i Piekarnia Rogalik, za co organizator serdecznie dziękuje. 

Nie jest to ostatnie spotkanie w tym roku, o czym powiadomiła Małgorzata Krysiak i Andrzej Zieliński - już w listopadzie odbędzie się wyjazd pn. „Cudze chwalicie swego nie znacie” - do Sowna i Szczecina. Tematyka wyjazdu związana będzie z historią Gryfitów i historią miasta Szczecin.

Tekst: Małgorzata Krysiak i Andrzej Zieliński